ఆర్థిక పాఠాలు... కాలేజీ నుంచే! [00:51]

కౌమార దశ నుంచే ఆర్థిక పాఠాలను ఒంటబట్టించుకుంటే ఉద్యోగం చేసే సమయానికి మీకంటూ ఓ స్పష్టత వస్తుంది. అందుకు ఇప్పటి నుంచి మీరేం చేయాలంటే...

ఇంట్లో వండి... ఆన్‌లైన్‌లో అమ్మొచ్చా? [00:51]

నాకు ఇరవై ఎనిమిదేళ్లు. పాప పుట్టాక ఉద్యోగం మానేశా. ఇంట్లో ఉండి సొంతంగా ఏదైనా ఉపాధి మార్గం వెతుక్కోవాలనుకుంటున్నా.

జుట్టు రాలకుండా..! [00:51]

జట్టురాలే సమస్య చాలామందిని ఇబ్బందిపెడుతుంది. దానికి పరిష్కారం ఏదో షాంపూ వాడటం కాదు. ఇంట్లో లభించే పదార్థాలతోనే ఇలా చేసి చూడండి.

లక్ష్యాన్ని నమ్మితేనే గెలుపు [00:51]

పనిలో చేసే చిన్నచిన్న పొరపాట్లే మానసికంగా కుంగిపోయేలా చేస్తాయి. లక్ష్యాన్ని  చేరుకోకుండా వెనక్కి లాగుతాయి. అలాంటివాటి నుంచి ఎలా బయటపడాలంటే...

ఎంబ్రాయిడరీ లోలాకుల తళుక్కు [00:51]

ఎంబ్రాయిడరీ అనగానే పట్టుదారాలతో దుస్తులపై చేసే డిజైన్లే ఎక్కువగా గుర్తొస్తాయి. ఇప్పుడు ఆ అందాలు చెవి పోగులపైనా అమరిపోతున్నాయి. ఇదే నయా స్టైల్‌. వస్త్రంతో నేసిన,