చూసి కాదు... ధరించాకే కొనండి! [01:35]

ఆన్‌లైన్‌లో ఏదైనా వస్తువు కొనేటప్పుడు బాగానే కనిపిస్తుంది. దగ్గరొచ్చాకే మనం అనుకున్నట్ల్లుగా ఉండకపోవచ్చు. ఇలాంటి సమస్యల్ని గమనించిన అమృతవల్లి... ఓ సంస్థను ప్రారంభించింది.

ఎన్నో సమస్యలకు... ఒక్క లేజర్‌ చాలు [01:35]

చర్మ సంరక్షణలో ఇప్పుడు లేజర్‌ చికిత్స ఓ భాగమైపోయింది. అసలు దీని ప్రత్యేకత ఏంటీ... ఏ సమస్యలకు లేజర్‌ని ఎంచుకోవచ్చు... ఇందులో ఉన్న రకాలేంటో తెలుసుకుందామా.

వయసు పెరగాలి... మెదడు ఎదగాలి! [01:34]

ఏదైనా తెలుసుకోవాలనే జిజ్ఞాస పిల్లలో పెరగాలంటే... మీ వంతుగా ఏం చేయాలో చూడండి.

భలే భలే బొప్పాయి [01:34]

అందరికీ అందుబాటులో ఉండే పండ్లలో బొప్పాయి ఒకటి. రోజూ ఓ చిన్న కప్పు బొప్పాయి ముక్కల్ని తింటే.. ఎన్నో పోషకాలు శరీరానికి అందుతాయి.